Politica de confidentialitate

Politica de confidenţialitate

Folosirea acestui site implică acceptarea politicii de confidenţialitate de mai jos. Recomandăm citirea cu atenţie a acesteia. SC X Terra Venture SRL îşi asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără notificare.

1. Informaţii personale

Sunteţi de acord ca furnizarea serviciilor sau a produselor prezentate pe  arcurimagazin.ro să înceapă imediat după îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare cerute sau de plata a bunurilor. Informaţiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligaţi să ne furnizaţi corect numele, adresa şi alte informaţii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informaţii, accesaţi meniul "Contul meu". Prin accesarea contului şi utilizarea parolei personale sunteţi responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora. SC X Terra Venture SRL nu poate fi făcut responsabila pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

2. Securitatea datelor personale

Accesarea site-ului  arcurimagazin.ro  implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate şi prelucrate de SC X Terra Venture SRL. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoţiiile arcurimagazin.ro  sau despre orice alte promoţii sau activitati desfăşurate de SC X Terra Venture SRL, prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, telefon, SMS, etc.). SC X Terra Venture SRL se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi. Datele personale vor putea fi transmise autorităţilor în drept, cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau altor autorităţi în drept pentru efectuarea oricăror verificări, dacă acest lucru va fi solicitat, în conformitate cu legile în vigoare.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul arcurimagazin.ro , va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului arcurimagazin.ro  şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au iniţiat această acţiune.

SC X Terra Venture SRL nu transmite datele personale ale clienţilor către terţi şi le utilizează exclusiv pentru stabilirea contactului cu clienţii săi, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.
SC X Terra Venture SRL va reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind situaţia contului, privind evoluţia şi starea comenzilor, precum şi în evaluarea produselor şi serviciilor oferite.SC X Terra Venture SRL poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul săptamânal şi poate trimite alte mesaje speciale. 
arcurimagazin.ro  nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru ştergerea acesteia din baza de date. De asemenea, dacă utilizatorii nu mai doresc să primească newsletterul, se pot dezabona din panoul de control al utilizatorului.

 

SC X Terra Venture SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la incheierea şi executarea contractelor la distanţă, cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):

  1. dreptul de a cere SC X Terra Venture SRL  să vă confirme prelucrarea sau nu a datelor, în mod gratuit;
  2. dreptul de a cere SC X Terra Venture SRL  să rectifice, actualizeze, blocheze sau şterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
  3. dreptul de a cere, în mod gratuit, ca SC X Terra Venture SRL să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
  4. dreptul de a cere SC X Terra VentureSRL  să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.
  5. dreptul de a notifica în scris SC X Terra Venture SRL  că renunţaţi la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la incheierea contractului, prin returnarea în acest termen a produsului cumpărat, în ambalajul original, nedesfăcut, cu toate accesoriile şi fără să prezinte nici o urmă de deteriorare sau uzură, clientul suportând cheltuielile de expediţie, conform legii române. Acest drept nu poate fi invocat în cazul produselor ridicate de la sediile noastre sau a celor livrate direct de personalul nostru către client sau pentru care a fost făcută proba, montajul sau instalarea.