Condiţii generale de vânzari

Condiţiile generale de vânzare (denumite în cele ce urmează CGV) se vor aplica tuturor vânzărilor de produse de catre Persoana Fizică Autorizată Costescu Robert-Bogdan, prin intermediul magazinului virtual de la adresa http://www.magazinuldearcuri.ro către Cumpărător şi pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părţi.

Articolul 1 - Definiţii
În aceste CGV, următorii termeni vor însemna:

 • "Cumparator": persoana fizică sau juridică emitentă a unei Comenzi.
 • "Vânzător": Persoana Fizică Autorizată Costescu Robert-Bogdan, cu sediul social în municipiul Constanţa, strada General Manu nr. 24, Nr. Registrul Comerţului F13/165/2009, CUI 25107895.
 • "Produse": orice echipamente sportive, accesorii si piese de schimb pentru acestea, echipamente pentru ptrgatirea si protectia sportivului si accesorii pentru acestea, materiale, instrumente si echipamente pentru amenajarea zonelor de desfasurare a antrenamentelor si concursurilor sportive, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda sau privitoare in alt mod la acestea care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Cumparatorului.
 • "Comanda": un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Produsele si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Produse si sa faca plata acestora.
 • "Confirmare de Comandă" : comunicarea scrisa a Vanzatorului privind conditiile de vanzare ale Produselor catre Cumparator.
 • "Contract": inseamna intelegerea dintre Vanzator si Cumparator privind vanzarea Produselor astfel cum se prevede in Documentele Contractuale;
 • „Documente Contractuale” inseamna Comanda Cumparatorului, prezentele Conditii Generale de Vanzare, Confirmarea de Comanda si, dupa caz, Contractul de vanzare - cumparare;
 • „Pretul Vanzarii” inseamna pretul de vanzare a Produselor mentionat in Confirmarea de Comanda;
 • "Drepturi de Proprietate Intelectuala": toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
 • "Specificatii": toate specificatiile si/sau descrierile Produselor asa cum sunt precizate in comanda.

Articolul 2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-urile anterior mentionate, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:
1) Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
2) Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
3) Conditiile Generale de Vanzare
Daca Vanzatorul confirma disponibilitatea produselor, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare electronica (e-mail) a disponibilitatii produsului/produselor comandate/e, din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia

Articolul 3 - VALABILITATE
Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator, prin evidentierea disponibilitatii produsului/produselor, precum si la achitarea unui avans de minim 50% din valoarea comenzii. Confirmarea se face electronic (e-mail). Conditiile Generale de Vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 - OBIECTUL SI VALABILITATEA OFERTEI
Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a livra Produsele care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului exprimate de acesta prin Comanda;
Cu exceptia unei oferte speciale emisa de Vanzator, preturile aplicabile sunt cele care figureaza pe site-ul Vanzatorului si care sunt în vigoare la data înregistrarii comenzii. In cazul în care Vanzatorul a emis o oferta speciala, preturile si conditiile acestei oferte se refera exclusiv (cantitate si calitate) la produsele care sunt specificate în aceasta si, în absenta unor stipulari speciale, ramân valabile timp de 1 luna.
Informatiile prezentate pe site-urile Vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete în special în privinta dispunerii, formei, culorii si dimensiunilor dar fara a afecta functionalitatile produselor, asa dupa cum sunt ele descrise pe site
Comunicarea cu magazinul se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la rubrica "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul, are libertatea de a gestiona informatiile primate, fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

Articolul 5 - CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

Articolul 6 - PROPRIETATE INTELECTUALA SI CONFIDENTIALITATE
 Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informatiile de natura tehnica sau comerciala primite de la Vanzator.
De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice, sunt marci inregistrate in proprietatea Persoanei Fizice Autorizate Costescu Robert-Bogdan si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.
Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.
Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.
Articolul 7 - TERMENE PENALITATI
In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite.
In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata. In plus, Vanzatorul îsi rezervã dreptul de a suspenda executarea propriilor obligatii pânã în momentul achitãrii integrale a sumelor datorate.
Neplata unei scadente la data convenita  va conduce la exigibilitatea cu drept deplin a tuturor sumelor datorate de Cumparatorul în culpa. In cazul unei întârzieri de plata  care depaseste 30 zile, vânzarea va putea fi anulata cu drept deplin de catre Vânzator în detrimentul Cumparatorului, în termen de 8 zile de la somatia de plata ramasa total sau partial fara efect, sumele achitate ca avansuri de catre Cumparator, ramanand la Vanzator. Dispozitiile de mai sus se vor aplica fara a aduce atingere daunelor si despagubirilor pe care le va putea pretinde Vânzatorul> In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.
Articolul 8 - FACTURARE - PLATI
Preturile includ TVA, modalitatea de plata si termenul de plata fiind specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Produsele livrate, ramanand obligatia Cumparatorului de a furniza toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
Articolul 9 - LIVRARE-EXPEDIERE 
Vanzatorul se obliga sa expedieze Produsele prin Posta Romana sau in sistem door-to-door catre Cumparator, dupa cum alege acesta din urma. Termenele de livrare prevãzute în ofertele Vanzatorului sunt informative, afarã de cazul în care Vanzatorul a aceptat în mod expres termene de livrare ferme.
In caz de întãrziere în livrarea Produselor si dacã un termen ferm a fost acceptat de cãtre Vanzator, se va aplica, pentru fiecare sãptãmânã întreagã de întãrziere, dupã scurgerea unei perioade de gratie de patru sãptãmãni, o penalitate liberatorie de 0,5% din pretul Produselor la pãrãsirea depozitului si a cãror livrare este în întârziere, limitate la un maximum de 5% din aceastã valoare. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Produselor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare. Preturile Produselor includ pretul unui ambalaj obisnuit. Orice cerere a Cumparatorului pentru un tip de ambalaj diferit de cele utilizate în mod obisnuit de cãtre Vanzator va presupune o majorare corespunzãtoare a pretului. In nici unul dintre cazuri, ambalajele nu vor fi rãscumpãrate de cãtre Vanzator. In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Produsele in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va efectua livrare Produselor pe teritoriul Romaniei.
Vanzatorul poate asigura, la solicitarea expresa a Cumparatorului servicii constand in livrarea personala, montajul si tuning-ul Produselor precum si instruirea personalizata in utilizarea acestora. Aceste servicii vor fi negociate direct intre Vanzator si Cumparator, in ceea ce priveste pretul, conditiile de plata si conditiile de furnizare a acestora.
Articolul 10 - ACCEPTARE
Acceptarea va fi facuta atunci cand Produsele sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele in termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce confera Cumparatorului (numai in conditiile actului normativ mentionat) dreptul ca in termen de 10 zile sa denunte unilateral Contractul, urmand sa primeasca in termen de 30 de zile de la denuntarea unilaterala in scris (document semnat de Cumparator si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) pretul Contractului, conditionat de returnarea Bunurilor si Serviciilor. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile Cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre Cumparator, in conditiile legislatiei.
Articolul 11 - REZERVA DE PROPRIETATE
Vânzatorul îsi pastreaza proprietatea asupra produselor pâna la plata integrala a pretului Produslui. In cazul neplatii pretului Produselor la termenul stabilit de comun acord, Vânzatorul va putea solicita în orice moment restituirea produselor livrate, pe cheltuiala Cumparatorului oricare ar fi posesorul acestora. In cazul restituirii produselor în cadrul prezentului articol, aconturile primite de Vânzator îi revin acestuia cu titlul de daune-interese forfetare.
Articolul 12 -GARANŢII
Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate in Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator, acestea garanteaza Cumparatorul impotriva oricarei non conformitati care poate afecta intreaga sau o parte a Produselor, cu exceptia uzurii normale, pentru a perioada de 24 luni de la data emiterii facturii de vanzare. Exceptie fac produsele consumabile, care nu beneficiaza de garantie.

Vanzatorul garanteazã cã Produsele vândute sunt noi si nu au defecte de fabricatie, de material sau de conceptie.

Vânzatorul nu furnizeaza nici o garantie în privinta capacitatii produselor de a atinge obiectivele pe care si le-a fixat Cumparatorul atâta timp cât aceste obiective nu au fost acceptate în mod expres de catre Vânzator. 

Vanzatorul se angajeazã sã remedieze orice defect de functionare al Produselor provenind dintr-un viciu de material sau dintr-un viciu de fabricatie.

Atunci cãnd un Produs este acoperit de garantia contractualã a Vanzatorului, acesta va proceda la un schimb standard al Produselor defecte si pãstrate de cãtre Societate în acest scop.

Produsele defecte vor trebui de îndatã expediate Vanzatorului pentru expertizã.

Dacã defectul Produsului este stabilit, Vanzatorul va avea obligatia de a proceda la schimbarea Produsului si va suporta si cheltuielile de expediere. In caz contrar, cheltuielile de reexpediere vor fi suportate de cãtre Cumparator.

Pentru a beneficia de garantia Vanzatorului, Cumparatorul va trebui sã-i notifice  într-un termen de maximum douã (2) zile lucratoare de la data aparitiei, orice defect susceptibil sã-i antreneze rãspunderea pentru garantie.

Garantia Vanzatorului este exclusã în cazurile în care cauza defectului constatat provine în special, direct sau indirect, dintr-un defect de montare/instalare/tuning, dintr-o utilizare si/sau o întretinere neadecvatã sau neconformã instructiunilor Vanzatorului, sau se datoreazã conditiilor de stocare necorespunzãtoare, nerespectãrii instructiunilor de instalare si/sau de tuning, sau dintr-o cauzã exterioarã Produselor cum ar fi, în special, lovirile, incendiile, inundatiile, etc.

Orice garantie va fi de asemenea exclusã pentru înlocuirile si/sau reparatiile care rezultã din uzura normalã a Produselor si/sau a pieselor vizate, a deteriorãrilor sau accidentelor provenind dintr-o utilizare necorespunzãtoare destinatiei acestora.

Garantia nu se va aplica dacã au fost efectuate modificãri si/sau adjunctiuni asupra Produselor de cãtre Cumparator si/sau clientii sãi, fãrã acordul scris prealabil al Vanzatorului.

Garantia nu se aplicã decât viciilor care au apãrut într-o perioadã de douãsprezece (12) luni de la data livrãrii Produselor în conditiile prevãzute la articolul 6 al prezentelor Conditii Generale de Vanzare.

Repararea, modificarea sau înlocuirea pieselor în perioada de garantie nu poate avea ca efecte prelungirea termenului de garantie al Produselor, mentionat mai sus. In cadrul prezentei garantii,

Vanzatorul va remedia viciile constatate pe cheltuiala sa, în cel mai scurt timp si prin mijloacele pe care le apreciazã potrivite. Piesele înlocuite vor redeveni proprietatea Vanzatorului. Reparatiile sau înlocuirile vor fi efectuate în atelierele Vanzatorului, dupã ce Cumparatorul îi va fi trimis acestuia Produsele defecte.

Garantia nu acopera: • orice modificare adusa produsului  • defectele fizice produse in urma socurilor mecanice/termice - sparturi, zgarieturi, crapaturi, arsuri, deformari care nu puteau aparea in timpul utilizarii normale a produsului• garantia nu este acoperita in cazul in care defectiunea survine in urma eliberarii aarcului fara sageata ( dry shot), si nici daca etichetele, insemnele si sigiliile producatorului prezinta stersaturi, modificari, dezlipiri sau alte urme de interventie • garantia nu este acoperita in cazul patrunderii obiectelor straine sau lichide in interiorul produsului

Procedura pentru reparatia produselor in garantie: Pentru reparatiile produselor aflate in garantie, clientul intelege ca trebuie:  sa informeze vanzatorul in scris (e-mail) despre problema aparuta, imediat ce a sesizat ca exista o problema, si sa inceteze tragerea cu produsul defect. • sa trimita copie doveditoare de achizitie a produsului (factura) •  trimite fotografie detaliata cu defectiunea produsului insotita de seria produsului; printre fotografiile trimise trebuie sa fie obligatoriu si fotografii ale produsului intreg din care  sa se poata observa starea generala • la nevoie, in cazul in care nu se poate remedia defectiunea la distanta, Vanzatorul va dispune transportul obiectului la sediul X terra Venture SRL, suportand costurile de transport ale produsului • in conditiile in care se impune inlocuirea totala a prodului defect aflat in garantie cu un altul, acesta va fi inlocuit cu un produs de aceeasi marca si cu aceleasi caracteristici tehnice. Doar daca produsul nu mai este disponibil la producator (produs scos din fabricatie),  se va inlocui cu alt produs similar din seria/categoria respectiva, de comun acord cu Cumparatorul. In cazul in care pretul produsului inlocuit depaseste valoarea produsului de inlocuit, Cumparatorul, de comun acord, va achita doar diferenta de pret rezultata dintre produsul de inlocuit si produsul inlocuit. Dca valoarea este mai mica Cumparatorul beneficiaza de optiunea de a cumpara produse din magazin pentru diferenta de valoare rezultata.

Nu se pot returna produse aflate in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

 • Produsele comandate on-line dar care au fost ridicate direct din depozit sau showroom
 • Produse aduse pe "comanda speciala" (COMANDA SPECIALA este definita ca fiind lista de produse comandate de catre client si care nu se afla in stocul uzual al Furnizorului dar care pot fi livrate pe baza unei comenzi ferme, cu sau fara efectuarea unei plati in avans, in termenii agreati de parti.)


Articolul 13 - TRANSFERUL PROPRIETATII
Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, aceste nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista in document incheiat de catre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.
Articolul 14 - RESPECTAREA LEGILOR SI STANDARDELOR
Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale, inclusiv si fara limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Produselor si aplicabile la sanatate, securitate, mediu.
Articolul 15 - RASPUNDERE
Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Produselor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.
Articolul 16 - INCALCARE - TERMINARE
Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre Parti in termen de 3 zile de la notificare.
Articolul 17 - FORTA MAJORA
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
Articolul 18 - LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA
Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.
Articolul 19 - PREVEDERI DIVERSE
Daca una sau mai multe prevederi ale prezentelor CGV sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, numite prevederi nu vor fi aplicate si Partile de vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale. Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Erorile cauzate de sistemul informatic ce ar putea produce daune Vanzatorului nu creeaza obligatii ale acestuia catre Cumparator. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.